Privacy- en Cookieverklaring

Deze website is in beheer van STUDIO CONVEY, hierna te noemen STUDIO CONVEY.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. STUDIO CONVEY streeft ernaar om zo goed mogelijk in te staan voor uw privacy en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie en gegevens die u bij STUDIO CONVEY aanlevert. Bij bezoek aan deze website is het mogelijk dat STUDIO CONVEY gegevens van u verwerkt. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld in een formulier op deze website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert STUDIO CONVEY uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens enkel gebruikt worden voor zover nodig met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Privacy- en Cookieverklaring, uw persoonsgegevens door STUDIO CONVEY beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze “Privacy- en Cookieverklaring” informeert u over de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens door STUDIO CONVEY wanneer u deze persoonsgegevens via de website aan STUDIO CONVEY heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een aanvraag om informatie over de diensten van STUDIO CONVEY of een levering bij STUDIO CONVEY te doen. STUDIO CONVEY gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan STUDIO CONVEY heeft verstrekt. Als u STUDIO CONVEY om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt STUDIO CONVEY de persoonsgegevens om te voldoen aan dat doeleinde. Als u een verzoek voor een levering doet, gebruikt STUDIO CONVEY de persoonsgegevens om die levering af te handelen. Als u een bestelling doet, kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling, aan met STUDIO CONVEY gerelateerde, bezorgdiensten, leveringsdiensten worden verstrekt.

 

Verwijzingen naar websites van derden

Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via hyperlinks kunnen worden bezocht. Graag maken wij u erop attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om deze privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring

STUDIO CONVEY behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy – en Cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij op dit moment mogelijk gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker.

Via onze website kunnen cookies en/of pixel tags worden geplaatst van het bedrijf Automattic, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Jetpack, onderdeel van Automattic, gebruiken wij als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst voor zowel ingelogde als niet ingelogde gebruikers. De informatie die door Jetpack wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Jetpack en/of derden. Automattic houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Automattic lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.